Publikacje

Dopłaty formą zasilenia majątku spółki
lexagit.pl
eGospodarka.pl

Osobiście czy przez pełnomocnika, czyli w jakiej formie akcjonariusz może występować na walnym zgromadzeniu
eGospodarka.pl

Kompetencje rady nadzorczej spółki dominującej (spółka akcyjna) w zakresie badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej
www.ghmw.pl

Ograniczenie w zbyciu udziałów - ochrona przed zdominowaniem spółki przez wspólnika lub ich grupę
eGospodarka.pl

Obowiązki sprawozdawcze spółek kapitałowych rozpoczynających swoją działalność w pierwszej połowie roku - kiedy składać sprawozdanie finansowe do Krajowego Rejestru Sądowego?
eGospodarka.pl

Członek zarządu pełnomocnikiem spółki kapitałowej - dopuszczalne ułatwienie, czy obejście przepisów o reprezentacji
eGospodarka.pl

Termin przedawnienia roszczenia o zapłatę wynagrodzenia członka rady nadzorczej spółki akcyjnej
eGospodarka.pl
LegalNews24.pl
sPrawnik.pl
serwisprawa.pl
e-prawnik.pl

Czy współwłaściciele garażu wielostanowiskowego we wspólnocie mogą głosować wspólnie w reżimie jeden właściciel jeden głos?
eGospodarka.pl

Akcjonariusz pyta, zarząd odpowiada - dwa tryby udzielania akcjonariuszom informacji o spółce
infor.pl
lexagit.pl

Umowa pośrednictwa - ważny skutek, czy staranne działanie?
GazetaPrawna.pl
prawnik-online.eu
lexagit.pl
eGospodarka.pl

Oświadczenie o potrąceniu wobec upadłego nie zawsze będzie prowadzić do umorzenia wierzytelności
e-prawnik.pl
prawnik-online.eu
infor.pl
eGospodarka.pl

Co gdy umowę pośrednictwa podpisze osoba nieposiadająca licencji - kilka praktycznych kwestii
lexagit.pl
e-prawnik.pl
GazetaPrawna.pl
eGospodarka.pl

Czy można zaskarżyć uchwałę rady nadzorczej w spółce akcyjnej - nowe orzeczenie
lexagit.pl
prawnik-online.eu
eGospodarka.pl

Zwołanie zgromadzenia wspólników przez podmiot nieuprawniony
eGospodarka.pl
infor.pl

Zasady zawieszania działalności gospodarczej
infor.pl

Zabezpieczenie majątku upadłego w postępowaniu upadłościowym
infor.pl

Opodatkowanie VAT z tytułu wniesienia aportu do spółki
infor.pl

Jak zlikwidować spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością
infor.pl

Opłata planistyczna. Gdy wartość nieruchomości wzrośnie
muratordom.pl

©Regulska&Tokarska, Kraków 2018